<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Tystberga Dramatörer

Välkommen till Tystberga Dramatörer

Amatörteatergrupp i Tystberga i södra Sörmland som sedan 1988 årligen uppfört sommarspel, cabarevyer och andra arrangemang. Allt som uppförs är egenskrivet och egenproducerat.

Aktuellt just nu: musikalisk utomhusteater "1899"